Uw privacy en ons beleid

Voor consumenten vindt u deze ook terug in onze algemene voorwaarden (Artikel 8. Privacyregeling).
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
• die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
• uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
• alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc).

Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard. In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

Aanvullend:

Op onze website worden geen gegevens verzameld door middel van cookies.

Onze websites is https beveiligd (meer over https op: Wikipedia) en zo afdoende afgeschermd wanneer u gebruikt maakt van de formulieren op onze website.

Ingevulde formulieren worden alleen gebruikt voor eventuele communicate tussen Computer Support Dienst en de klant. Deze zullen alleen met toestemming van de klant met een derde partij gedeeld worden wanneer daartoe noodzaak is en nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld en hiervoor - wanneer nodig - toestemming heeft gegeven.

 

Bovenstaande regels kunnen in de toekomst worden aangepast.