Wanneer Windows Update niet goed meer werkt of blijft hangen in een update en/of aangeeft dat deze is mislukt kun je het onderstaande script downloaden en uitvoeren als Administrator.

 

-Download het script om WUP (Windows Update) te herstarten door op deze regel te klikken-
(Ingepakt als .zip bestand. Gebruik op eigen risico!)

 

Download het script, pak het uit en voer het uit als Administrator

(Selecteer het uitgepakte bestand Klik met rechts op het bestand. Zie afbeelding).

script als administrator uitvoeren

Schakel eventueel je virusscanner uit, of geef toestemming voor uitvoeren

 

 

Het script bevat de volgende code:

 

@ECHO OFF
echo Simple Script to Reset / Clear Windows Update
echo.
PAUSE
echo.
attrib -h -r -s %windir%\system32\catroot2
attrib -h -r -s %windir%\system32\catroot2\*.*
net stop wuauserv
net stop CryptSvc
net stop BITS
ren %windir%\system32\catroot2 catroot2.old
ren %windir%\SoftwareDistribution sold.old
ren "%ALLUSERSPROFILE%\application data\Microsoft\Network\downloader" downloader.old
net Start BITS
net start CryptSvc
net start wuauserv
echo.
echo Task completed successfully...
echo.
PAUSE

 

Je kan bovenstaande ook zelf in een tekst bestand plakken waarna je de .txt extensie verandert in .bat

Het script is reeds opgeslagen en in een zip bestand verpakt.