Back to Top

Computer Support Dienst Telefoonnummer Computer Support Dienst Mobiel Nummer

Deze 'help' onderwerpen en tutorials zijn zoals ze zijn en zijn bedoeld om u eventueel op weg te helpen. Computer Support Dienst is geen onderdeel van of heeft directe toegang tot geavanceerde instellingen van bedrijven die besproken worden in de onderwerpen c.q. tutorials.

Heeft u toch hulp nodig bij het instellen dan kan dit met de 'Hulp op Afstand' service: https://computersupportdienst.nl/hulp-op-afstand
(Niet gratis! Ook niet via Whatsapp! Vragen via Whatsapp over deze onderwerpen worden niet beantwoord!)
Bent u nog geen klant en wilt gebruik maken van 'Hulp op Afstand - Teamviewer' dan dient u ten allen tijde eerst het formulier in te vullen.

DCOM (DistributedCOM) foutmeldingen Windows 10 machines

DCOM (DistributedCOM) foutmeldingen Windows 10 machines.
Problemen veroorzaakt door rechten via TrustedInstaller welke niet doorgegeven worden aan het syteem, administrators of administrator. Onderstaande foutmelding veroorzaakte (soms) dat Windows niet goed het profiel kon laden en maakte het opstarten van het OS aanmerkelijk langzamer. (In ieder geval geconstateerd op een lokale adminstrator gebruiker).

De fout zoals gevonden in de Windows logboeken:

Engels:
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 and APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

Nederlands:
In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 en APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 aan de gebruiker NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.

Achtergrond/oorzaak
Wanneer er een upgrade naar Windows 10 vanuit 7 of 8(.1) is uitgevoerd wordt software van Apple als een mogelijke schuldige aangewezen. Wij hebben dit geconstateerd via upgrades waar zelfs nooit geen Apple software op heeft gestaan. Maar ook zelfs via een volledig nieuwe installatie van Windows. Het lijkt erop dat tijdens een installatie via de TrustedInstaller de rechten niet goed worden doorgegeven. Hierdoor worden tijdens het opstarten bepaalde bestanden niet geladen vanwege te weinig rechten. Vreemd genoeg hebben we ook gezien dat dit niet bij elke opstart of herstart van de computer/laptop is.

Oplossing:
De lokale administrators en System moet weer gemachtigd tot het gebruik van DCOM. Via onderstaand gaan we deze rechten opnieuw toekennen. Redelijk pittig om te doen en zeker niet voor beginners.


Via het programma Regedit Eigenaar worden van de onderstaande TWEE sleutels:
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9CA88EE3-ACB7-47c8-AFC4-AB702511C276}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}

 • Voer 'Regedit' uit met Administrator rechten (WinKey + X >> Command Prompt (Admin) >> Typ Regedit)
 • Navigeer naar de gewenste sleutel
 • Klik met rechts op de sleutel en kies> Machtigingen
 • Klik op de knop> Geavanceerd
 • Bovenin verander je de Eigenaar in COMPUTERNAAM\Administrators
 • Kijk in het veld> Machtigingen voor:
 • Zorg dat de het SYSTEM en de Administrators Volledig beheer hebben door een vinkje te plaatsen bij Toestaan
 • (Eventueel SYSTEM en de Administrator groep toevoegen en geef deze dan Volledig beheer).
 • Zorg ook dat deze op onderliggende mappen en objecten worden toegepast (plaats eventueel het vinkje).
 • Bevestig zo vaak als nodig met Okay. (Vergeet niet dat je TWEE sleutels moet aanpassen).


Het veranderen van DCOM machtigingen zodat deze juist uitgevoerd kunnen worden tijdens het opstarten.

 • Open DCOMCNFG als een Administrator (WinKey + X >> Command Prompt (Admin) >> Type in DCOMCNFG)
 • Navigeer naar Component Services >> Computers >> Mijn Computer >> DCOM Config
 • Vind: RunTimeBroker >> Rechts klikken>> Eigenschappen >> Tabblad: Beveiliging
 • Bij Machtigingen voor starten en activeren>> klik op de knop:  Bewerken>> Voeg System toe en geef deze volledige controle

Eventueel voeg je ook de Administrators groep toe met volledige controle.

Tijdens het veranderen van de machtigingen kun je diverse berichten krijgen over slechte referenties.
Het bevestigen gaf geen problemen omdat de pc zelf detecteerde dat deze niet juist waren.

Start de computer opnieuw op. De eerder genoemde DCOM fouten zouden nu opgelost moeten zijn.
In de logboeken zou de gerelateerde foutmelding, na tijd van de herstart, verdwenen moeten zijn.

Vertaald uit:
https://shauncassells.wordpress.com/2015/09/28/windows-10-event-10016-fix-the-application-specific-permission-settings-do-not-grant-local-activation-permission-for-the-com-server-application-with-clsid-d63b10c5-bb46-4990-a94f-e40b9d520160-and-a/

Support Oekraïne Nu