Computer Support dienst kan u helpen met het indexeren van de bedrijfsprocessen met betrekking to de nieuwe Europese Wetgeving AVG.

Wij stellen een rapport op betreffende bedrijfsprocessen en de te nemen maatregelen. Wanneer de audit is afgerond en de eventuele te nemen maatregelen zijn geimplementeerd wordt deze schriftelijk bevestigd dat u voor de nieuwe Europese wetgeving de nodige inspanningen heeft verricht.